DigitalFUTURES Türkçe

Manifesto:

“Eğitim, DigitalFUTURES’ın inancına göre,

bir insan hakkı olmalı ve zenginlerin ayrıcalığı olmamalıdır.”

DigitalFUTURES, mimarlık eğitimi için bağımsız ve çevrimiçi bir platformdur. Amacı, milliyet, etnik köken, din, cinsiyet, yaş veya ekonomik konumdan bağımsız olarak, dünya çapında mimar ve öğrencilere önemli eğitim fikirlerini ve bilgilerini ücretsiz olarak sunmaktır. Digital Futures, eğitimin bir insan hakkı olması gerektiğine ve zenginlerin ayrıcalığı olmaması gerektiğine inanmaktadır.

DigitalFUTURES, herhangi bir dil, saat dilimi veya coğrafi konumla sınırlı değildir. Hiçbir kıtaya, ülkeye, şehre veya akademik kuruma ait değildir. Amaç, herkesin erişebileceği açık ve paylaşılan bir platform olmaktır.

DigitalFUTURES yıl boyunca faaliyet göstermekte olup, farklı dillerde dersler ve öğreticiler sunmaktadır. Ana odak noktası ileri teknoloji olsa da, sosyal eşitlik ve çevre gibi diğer önemli konuları da ele almaktadır. Tüm oturumların kayıtları, herkesin erişebileceği ücretsiz eğitim materyallerinin kalıcı bir deposu oluşturacak şekilde YouTube kanalımızda mevcuttur.

DigitalFUTURES, dünyayı daha eşit bir yer haline getirmek için bir araya gelen dünya çapında dağıtılmış gönüllüler ağı tarafından işletilmektedir. Bu ağ, her dil kanalının yarı özerk bir şekilde faaliyet gösterdiği, alttan yukarıya, hiyerarşik olmayan bir organizasyon olarak işlemektedir.