DigitalFUTURES فارسی

بیانیه

DigitalFUTURES یک پلت فرم مستقل و آنلاین برای آموزش معماری است. هدف آن این است که ایده های آموزشی مهم را بدون در نظر گرفتن ملیت، قومیت، مذهب، جنسیت، سن یا موقعیت اقتصادی به صورت رایگان در اختیار معماران و دانشجویان در سراسر کره زمین قرار دهد. DigitalFUTURES معتقد است که آموزش باید یک حق انسانی باشد و نه امتیاز ثروتمندان.

DigitalFUTURES توسط هیچ زبان، منطقه زمانی یا موقعیت جغرافیایی محدود نمی شود. این کشور به هیچ قاره یا کشوری تعلق ندارد، حتی کمتر به هیچ شهر یا موسسه دانشگاهی تعلق دارد. این به عنوان یک پلتفرم باز و مشترک قابل دسترسی برای همه در نظر گرفته شده است.

DigitalFUTURES در طول سال فعالیت می کند و سخنرانی ها و آموزش ها را به زبان های مختلف ارائه می دهد. اگرچه تمرکز اصلی بر فناوری پیشرفته است، اما به مسائل مهم دیگری مانند برابری اجتماعی و نگرانی های زیست محیطی نیز می پردازد. ضبط تمام جلسات در کانال یوتیوب ما آپلود می شود تا یک مخزن دائمی از مواد آموزشی تشکیل شود که به صورت رایگان برای همه در دسترس است.

DigitalFUTURES توسط شبکه توزیع شده ای از داوطلبان از سراسر جهان اداره می شود که گرد هم آمده اند تا جهان را به محیطی عادلانه تر تبدیل کنند. این شبکه به عنوان یک سازمان غیر سلسله مراتبی از پایین به بالا عمل می کند و هر کانال زبان به صورت نیمه مستقل عمل می کند.